Sv. Vid nad Zg. Tuhinjem

Ko se po Tuhinjski dolini peljemo iz vasi Šmartno proti Zg. Tuhinju, že na daleč opazimo nad njim Cerkev sv. Vida. Na prisojnem pobočju Menine planine nad Zg. Tuhinjem, se bohoti mala kapelica. Do njenega cilja, na višini 844 m, nas pripeljejo prav prijetne pohodniške poti, lep razgled po dolini in še dlje, pa nikoli ne razočara.

Cerkev se prvič omenja v zapisniku cerkvenih dragocenosti iz leta 1526. Prvotno je bila verjetno gotska, vendar je, sodeč po najdbah staroslovanskega žrtvenika in njegove povezave s cerkvijo nad vasjo, tu lahko stala že v zgodnjih letih pokristjanjevanja Slovencev. Valvasor pravi, da je bila njena prvotna lega nižja od današnje. Stala naj bi namreč na hribu Zatrep, malce nad vasjo, na mestu staroslovanskega žrtvenika bogu Svetovidu. Prvotna gotska osnova je ob ponovni obnovi v letih 1889 in 1925 skoraj izginila. Kapela je bila leta 2007 popolnoma obnovljena , prav tako tudi okolica.

Kapela sv. Vida je od nekdaj vzbujala zanimanje ljudi. O njej je znanih več ljudskih pripovedi. Ena gre takole:

“Cerku svetga Vida”
Po pripovedovanju starih ljudi je cerkev sv. Vida stala na vzpetini, tik nad vasjo, ki se ji reče Zatrep. Tam okoli so bili pa včasih pašniki in otroci, ko so pasli, so hodili noter v cerkev, za njimi pa še živali. Zato, se je sv. Vid odločil, da bo cerkvico prestavil višje gor. In res, neke noči jo je pobral in je šel z njo čez Zasnikov pasovnik gor. Je bila pa težka, zato je počival tam na eni skali. Še danes se na njej pozna stopinja.