od nekoč k danes ...

zakladnica tuhinjske doline

odkrivajmo stare zgodbe in vse tisto lepo, kar se ohranja skozi čas in nas navdušuje, navdihuje in daje moč za naprej.

Ljudsko stavbarstvo

Med potepanjem po Tuhinjski dolini ujemite v svoj objektiv kakšen kozolec, kaščo, sušilnico sadja ... prave kmečke mojstrovine. O druženju v njih kroži veliko prigod (vam prišepnemo kakšno).

Na hribčku cerkvica stoji

Lepe so tuhinjske cerkve. Povabljeni v njihovo spokojno notranjost, ki navdušujejo s svojimi stoletja ohranjenimi umetniškimi stvaritvami.

"Jenkret je bil ..."

Gašper Križnik, pomemben zbiralec pripovednega izročila. Priučil se je čevljarskega poklica, svoje delo pa dopolnjeval z zbiranjem folklornega izročila. "Domačini so komaj čakali, kdaj bo prišel s čevljarskim košem naokrog, da bo povedal kaj novega." Pridite v Motnik, vam zdaj mi povemo kakšno njegovo. O vilah in zakladih v naših koncih pa le preberite v Kamniških pravljičnih poteh, Irene Cerar.

Ostanki srednjeveških gradov

V dolini najdemo ostanke dveh srednjeveških gradov (Špitalič in Motnik), razvaline tretjega pa naj bi se nahajale pod zemljo, oziroma naj bi bile vidne še danes (grad Livank nad Šmartnim).

Življenje Tuhinjcev

V osrednjem delu doline se je prebivalstvo ukvarjalo predvsem s kmetijstvom, večina obrti, razen lesne in motniškega usnjarstva, je bila lokalnega pomena. Poleg furmanstva, ki je na tem območju pustilo velik pečat, saj so na ta račun zaslužili predvsem prevozniki, gostilničarji, obrtniki in kmetje, pa je bila napomembnejša dejavnost tukaj povezana z lesom in izrabo gozdov. Zapuščene žage in mlini na vodo še pričajo o zgodbi tega časa.

Sledi 2. svetovne vojne

Po dolini so sledi druge svetovne vojne pustili spomeniki padlim borcem. Na pobočjih Menine planine najdemo obrambne kanale, ki so jih izdolbli partizani, prav tako so vidne iz kamnov narejene obrambne “stene”, ogleda vredna pa je še partizanska bolnica. Na samotnem kraju je postavljen spomenik 192 padlim partizanom, tam počiva tudi narodni heroj Martin Kotar.